Disclaimer

Disclaimer

Renses besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle  gegevens op de website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter ontstaan.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en prijzen, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet. 

Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens of adviezen verstrekt door of namens Renses via deze website. 

Indien informatie die op de website is vermeld ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van verschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.